ТОВ «Інститут муніципального менеджменту» створено наприкінці 2015 року за ініціативи ГС «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ»  та ГС «Асоціація управителів житла».

Місія Інституту муніципального менеджменту:

забезпечення якісного прориву у житлово-комунальній галузі та сфері муніципального управління завдяки впровадженню моделі освіти, яка ґрунтується на практичному досвіді й спрямована на лідерське і професійне зростання особистості.

Основна мета створення Інституту:

організація навчального процесу з підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та управителів багатоквартирних будинків, а також інших спеціалістів для житлово-комунальної галузі.

Цілі, які ми ставимо перед собою у процесі діяльності:

 • вирішити питання щодо забезпечення ефективного управління житловим фондом;
 • забезпечити житлово-комунальне господарство кваліфікованими кадрами;
 • сприяти реформам у сфері ЖКГ;
 • оволодіти кращими практиками муніципального менеджменту;
 • забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;
 • сприяти адаптації національного законодавства України у сфері житлово-комунального господарства до Європейських стандартів.

За час діяльності Інститутом розроблено:

 • короткострокові навчальні семінари для управителів багатоквартирних будинків
 • «корпоративні» семінари за замовленням міст на тему реформи житлового сектору
 • програма «Маркетинг у сфері управління багатоквартирними будинками»

Розробляються:

 • Навчальна програма підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
 • Навчальна програма підвищення кваліфікації управителів багатоквартирних будинків

До роботи Інституту залучено висококваліфікованих галузевих експертів, представників бізнесу, галузевих асоціацій, які є носіями знань та досвіду, необхідних для здійснення місії та завдань.

Принципи, яких ми дотримуємося у своїй діяльності:

Підтримуючи перехідні процеси і зміни: Інститут муніципального менеджменту у своїй діяльності застосовує  інноваційні підходи до розвитку стандартів управління у сфері житлово-комунального господарства та муніципального менеджменту з врахуванням  світових тенденцій та кращих практик, основою яких є творчість та цілісний підхід.

Партнерство: Інститут муніципального менеджменту працює з широким колом партнерів і забезпечує досягнення ефективної взаємодії для досягнення спільного успіху.