top of page

Сертифікація персоналу в ОСП включає такі етапи:

  1. Подання заявником (замовником послуг) заявки на проведення сертифікації з повним комплектом необхідних документів, визначених Схемою сертифікації

  2. Розгляд заявки і її реєстрація

  3. Аналіз комплекту документів заявника, доданих до заявки і прийняття рішення за результатами аналізу

  4. Формування екзаменаційної комісії та затвердження комплекту екзаменаційних білетів

  5. Проведення іспиту та оформлення протоколу проведення іспиту, прийняття рішення екзаменаційною комісією

  6. Аналіз результатів іспиту, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката органом сертифікації

  7. Занесення даних про сертифікацію в реєстр сертифікованих осіб ОСП

  8. Оформлення та видача сертифіката (при позитивному рішенні)

  9. Скасування або призупинення сертифіката (за наявності вагомих підстав).

img47.png

Подача та розгляд заявки:

 

Заявник (замовник послуг) заповнює заявку і формує комплект документів, які визначені Схемою сертифікації

Отримана заявка на сертифікацію персоналу підлягає реєстрації в день її отримання.

Відхилення заявки

 

Підставами для відхилення заявки на сертифікацію персоналу може служити:

– невідповідність  заявника  кваліфікаційним  вимогам,  встановленим у Довіднику кваліфікаційних професій  до  професії  «менеджер  (управитель)  житлового будинку (групи будинків)»;

– неподання/подання  не  у  повному  обсязі  документів,  визначених Схемою сертифікації;

– подання недостовірної інформації.

Відмова у проведенні сертифікації не обмежує можливість подання заявником (замовником послуг) нової заявки за умови усунення ним виявлених невідповідностей.

Проведення іспиту:

Іспит складається з двох частин – письмової та усної.

Письмово складається – тестова частина та письмові питання.

Усно кандидат відповідає в присутності всіх членів екзаменаційної комісії на питання білету для усної відповіді.

Екзаменаційна комісія формується з екзаменаторів, які мають необхідну кваліфікацію і володіють сучасними знаннями в схемі, яка є предметом іспиту, вміють застосовувати процедури іспитів та документи і є компетентними у сфері, щодо якої відбувається іспит .

За результатами іспиту складається протокол рішення атестаційної комісії.

При виникненні спірних питань або при незгоді кандидата з результатами іспиту, він має право подати апеляцію.

Публікація результатів сертифікації

Дані про фахівців, що пройшли сертифікацію, заносяться до Реєстру сертифікатів, виданих ОСП та Реєстру атестованих осіб, що публікується на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Оплата послуг за проходження сертифікації

Вартість послуг з сертифікації визначається договором, який укладається між заявником та ОСП.

Анулювання сертифіката

Рішення про анулювання (відкликання) сертифікату приймається ОСП з наступних підстав:

– заява про анулювання сертифіката від особи, якій його видано;

– закінчення строку дії сертифіката та неотримання органом сертифікації від атестованої особи заяви про повторну професійну атестацію (переатестацію);

– рішення суду щодо компетентності атестованої особи, професійні дії якої призвели до негативних наслідків під час комплексного обслуговування об’єкта, яке набрало законної сили;

– виявлення факту подання атестованою особою для здійснення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься;

– неусунення атестованою особою недоліків, які призвели до призупинення дії сертифікату;

– інших підстав згідно законодавства.

Конфіденційність

Персонал ОСП забезпечує конфіденційність інформації, отриманої в процесі робіт, проведених під час сертифікації. Конфіденційність забезпечується як штатними, так і залученими співробітниками ОСП, експертами і екзаменаторами.

bottom of page