11

жов 2016

Трикутник компетентності. Або: як сформувати відповідальність персоналу та підняти його рівень обізнаності


Керувати персоналом у сфері ЖКГ є доволі нелегким заняттям для керівника. Щоб керівник міг ефективно виконувати свою роботу і при цьому менше втручатися у справи підлеглих, необхідно, насамперед, підібрати та сформувати кваліфікований персонал, а потім побудувати систему контролю за їхньою роботою. Проте, дуже часто, у процесі роботи, управлінцю приходиться самому вирішувати багато питань, які за нього могли б зробити його підлеглі. І проблема, полягає у наступному:

  • підлеглі не мають можливості оперативно розпоряджатися інформацією, бо вони вчасно не отримали всю необхідну інформацію для роботи;
  • вони не мають уявлення про роботу компанії, не знають яку інформацію вони можуть використовувати;
  • проявляючи ініціативу, щоб щось зробити, вони відчувають себе «прохачами», а це в свою чергу створює психологічну проблему, оскільки «досвідченим» співробітникам не подобається така роль.

Тому, говорити про відповідальність співробітників не може і бути мови. Процес формування відповідальності співробітників можна наочно представити у вигляді «трикутника компетентності»: ЗНАННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – КОНТРОЛЬ.

trikutnikФормування компетентності починається з вершини «ЗНАННЯ». Оскільки людина буде компетентною на своєму робочому місці, лише, маючи достатньо знань щодо своєї посади, інформації, відомостей та/або маючи доступ до них.

Друга вершина трикутника – «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ*».

Третя вершина – «КОНТРОЛЬ»**.

Усі три вершини взаємопов’язані, неможливо збільшити одну із них, не піднімаючи інші. ЯКЩО «ВПАДЕ» ОДНА З ВЕРШИН, ОБВАЛЯТЬСЯ І ВСІ ІНШІ.

 

Тобто, співробітник не може бути відповідальним і контролювати робочий процес, доки він не ЗНАТИМЕ що робити. Він не зможе контролювати, доки не буде ВІДПОВІДАЛЬНИМ за результат. Адже, важко знати або нести відповідальність за те, що ти зовсім не КОНТРОЛЮЄШ. Як результат, у працівника може з’явитися відчуття безпорадності та небажання працювати.

Щоб компетентність працівника зростала, він має ЗНАТИ свої посадові обов’язки та систематично, на постійній основі, поповнювати свій багаж знань. Це дасть йому можливість здійснювати хороший КОНТРОЛЬ на своїй ділянці і він буде із задоволенням брати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за роботу та результат.

Тому, якщо ви як керівник, помітили, що рівень відповідальності працівника знижується, – зверніть увагу на інші сторони трикутника. Усе навколо змінюється, конкуренція зростає, вимоги ринку стають більш жорсткими, а клієнти вибагливішими. Відповідно, ваш персонал має бути інформованим та кваліфікованим.

Коли людина не ЗНАЄ, – вона не впевнена, і отже не може КОНТРОЛЮВАТИ свою роботу. Тобто, рухається повільно. Відповідно, чим більше вона навчається, тим більше вона ВПЕВНЕНА в собі і своїх силах, і тим більше вона продуктивна.

 

* Відповідальність – рішення людини про те, чи буде вона впливати на щось або стане наслідком впливу.

** Контроль – здатність керувати об’єктом, чинити на нього вплив і, звичайно, змінювати його стан.